Opetussisällöt ja harjoittelu


Opetussisällöt

Salibandykoulun opetussisällöt on pilkottu kolmelle eri tasolle siihen osallistuvan lapsen lähtötason mukaan. Lapsella on mahdollisuus saada ohjausta alusta saakka oman tasoisessa ryhmässään.

I-Taso = ensisijaisesti 2-4v lapsille, Lue lisää I-Tason sisällöistä >

II-Taso = ensisijaisesti 4-6v lapsille, Lue Lisää II-Tason sisällöistä >

III-Taso = ensisijaisesti 6-9v lapsille, Lue Lisää III-Tason sisällöistä >

 

Opetukselliset sisällöt jakautuvat kaikilla kolmella tasolla seuraavasti:

  1. Lajitaitosisällöt = motoriset perustaidot, salidandyn lajitaidot leikkien, kilpaillen tai ratoina
  2. Pelin oppimiseen liittyvät sisällöt
  3. Kasvatukselliset sisällöt

 

Harjoittelu

#HeimoHirvi -Salibandykoulussa halutaan erityisesti panostaa yhteisten hetkien laatuun lapsen taitotaso ja leikinomaisuus huomioonottaen. Jokainen tunnilla olevat ohjaajat ovat koulutettu. Ohjaajat esittävät harjoitekehittelyitä leikkimielisten ja kuvitteellisten asioiden kautta lapsille. Lasten erilaiset oppimisen tasot on huomioitu harjoitekehittelyiden valinnoissa. Myös harjoitteiden järjestysten valinnoilla pyritään pitämään leikinomaisuus ja lapsen mielenkiinto yllä koko harjoitustapahtuman ajan.

#HeimoHirvi -Salibandykoulun kaikkien kolmen tasojen vuosisuunnitelmat (harjoituskohtaiset opetussisällöt) ja tarkemmat harjoitesisällöt vuosittaisista ohjelmista on suunnitellut liikunta-alan ja lasten ohjauksen ammattilainen.

 

Harjoitemalleja I-Tason harjoitteista: